Om oss

Digjobb.no

Prosjektet «digjobb.no» (2017-2020) har som mål å gi tilpassede og meningsfylte arbeidsoppgaver til mennesker med bevegelses- og/eller kommunikasjonsnedsettelser.

Prosjektet fokuserer på de som har behov for kompenserende hjelpemidler for å betjene en datamaskin. Deltakerne utfører ulike oppgaver, og får oppfølging fra faglige veiledere som er ansatt i prosjektperioden.


Eksempler på oppgaver:

  • Utvikle undervisnings- og informasjonsmateriell med symbolstøtte.
  • Teste tilgjengelighet av digitale læremidler, spill, nettsider og apper med datatekniske hjelpemidler.
  • Utvikle musikk som kan benyttes av utviklere ved hjelp av musikkteknologi.
  • Utvikle animasjoner ved å bruke teknologi.


Oppdragsgivere er:

  • Hjelpemiddel- eller læremiddelutviklere som utvikler tilrettelagte hjelpemidler eller læremidler.
  • Private aktører og offentlige etater som trenger hjelp til å utvikle informasjonsmateriell med bildestøtte.
  • Alle som har behov for denne type oppgaver.


På digjobb.no kan de møte hjelpemiddelbrukere som kan bistå med utvikling og testing. Prosjektet varer i 3 år, og involverer flere aktører; Isaac Norge, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, utviklere og flere arbeidsmarkedsbedrifter og opplæringsarenaer. Det arbeides med å etablere fast drift og finansiering av tilbudet.


Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.