Kontakt oss

 

Prosjektet består av styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. Prosjektgruppa møtes en gang i måneden og har ansvar for framdrift og gjennomføring av prosjektet. Tre av prosjektgruppas medlemmer er frikjøpt i deler av sin stilling for å følge opp deltakerne i prosjektet med tilpasning av arbeidsplass og arbeidsrettet veiledning.

Hilde FresjaråHilde Fresjarå
Jeg er prosjektleder for Digjobb.no. Jeg er spesialpedagog med lang erfaring med tilrettelegging av teknologi for mennesker med funksjonsnedsettelser og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Jeg jobber nå som seniorrådgiver ved Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.
Telefon: 906 83 903
Ta kontakt på epost


liv DæhlenLiv Dæhlen
Jeg er medlem av prosjektgruppa i Digjobb. Jeg er spesialpedagog og jobber til daglig med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) ved Oslo Voksenopplæring Nydalen. I voksenopplæringen har vi hatt fokus på jobb og aktivitet etter ferdig utdanning siden 2004. Jeg følger opp en deltaker i prosjektet og han tester undervisningsprogrammer og dataspill på nett.
Ta kontakt på epost.


Synnøve Flatebø HoelsethSynnøve Flatebø Hoelseth
Jeg er medlem av prosjektgruppa og jobber 20% i Digjobb. Jeg er spesialpedagog og jobber  som spesialpedagogisk veileder i Utadrettet virksomhet på Haukåsen skole i 80% stilling i forhold til alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Jeg følger opp tre deltaker i prosjektet.
Ta kontakt på epost.


Brynja GunnarsdottirBrynja Gunnarsdottir
Jeg er prosjektmedarbeider i digjobb.no. Jeg er fysioterapeut og jobber på NAV Hjelpemiddelsentral Troms hovedsakelig med hjelpemidler for kommunikasjon, kognisjon og varsling. Sakene jeg behandler og jobber med handler om menneskers arbeids- og dagligliv og gjelder både barn og voksne.
Jeg følger opp fire prosjektdeltakere som alle bor i Tromsø.
Ta kontakt på epost.


Danile ScheideggerDaniel Scheidegger
Jeg er medlem av prosjektgruppa, og jobber 20% i Digjobb. Jeg er utdannet som elektroingeniør og pedagog, og har jobbet innen formidling av datahjelpemidler siden 1996. Et av mine spesialområder er utvikling av norsk talegjenkjenning. Jeg har også formidlet ASK hjelpemidler til personer uten tale, samt hjelpemidler for synshemmede. I prosjektet prøver jeg å fikse de tekniske utfordringene til våre deltakere. Jeg mener at alle mennesker har rett til en meningsfull jobb!
Ta kontakt på epost.


Trond RødvikTrond Rødvik
Eg er medlem av prosjektgruppa i Digjobb. Eg har jobba med digitale læremiddel sidan midten av 2000-talet. Først i Nysgjerrigper, Samlaget og Gyldendal. Jobbar no som utviklingssjef i TV 2 Skole. I prosjektet har eg mellom anna jobba med utvikling av nettressursen, digjobb.no.
Ta kontakt på epost.